.

آرشيو تگ ها: مفاصا حساب

نکات مهم در ثبت اظهارنامه و مفاصا حساب مشاغل خودرو

4+

image_800_600
به جهت اشتباهات مکرر دفاتر از تاریخ شروع کار با سامانه جدید و همچنین اشتباهات ناشیانه و عدم توجه به تذکرات و راهنمایی های ممیز ذکر موارد زیر اجبارا احساس گردید. لازم به تذکر است همکاری با دفاتر به جهت کمک به مودیان در تیرماه هرگونه اهمال کاری را از شما سلب نمی کند و به همین جهت در صورت تکرار هرگونه از موارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد؛ کد دفتر به مدت ۲ هفته قطع خواهد شد و هیچگونه بخششی در مورد مدت تعیین شده از سوی ممیز اعمال نخواهد گردید.

خطاهای مکرر

۱-ساختن دو شناسه برای یک خودرو.

۲-عدم اشنایی با ساختن شناسه خوروهای راهسازیvirt+sala sahkt+kode melli+tedade khodro

۳-عدم توجه به تایید ظرفیت خودرو های راهسازی توسط ممیز در گام دوم و ارائه مفاصا به مودی بدون توجه به تایید ظرفیت توسط ممیز.

۴-ارائه سند وکالتی برای خودرو.

۵-ثبت تراکتور.

۶-ثبت کفی و یدک کش خودرو .

۷-عدم ارائه مدارک بدون برگ سبز.

۸-درخواست تایید مفاصا و قبض دیگر استانها و شهرستان های استان یزد.

۹-اسکن کردن برگ سبز بی ربط.

۱۰-عدم توجه به تاریخ سال ۹۴ برگ سبز و ارائه ان برای مفاصا سالهای ۸۸ تا ۹۳ .

۱۱-عدم ارائه نامه لیزینگ شرکت مربوطه برای تایید لیزینگ و اسکن کردن بی مورد دفترچه بانکی و چک .

۱۲-عدم ارائه نامه بانک برای وام.

۱۳-عدم ذکر کد دفتر در قسمت درخواست

نکات مهم و البته ندانسته های جالب کاربران دفاتر

۱-برای تایید لیزینگ به برگ سند توجه کنید و از مودی سند را درخواست کنید و همراه با برگ سبز ان را اسکن کنید.

۲-برای مودیان که در سال ۹۲ اظهارنامه ثبت نکرده اند ؛ سیستم به طور خودکار معافیت وام یا لیزینگ را از شما خواهد گرفت.